HAZAMODA GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ


Hazamoda.com online alışveriş portalına hoş geldiniz. www.Hazamoda.com adresli web sitesi Haza Moda Tekstil Dış Tic. Ltd. Şti'ne aittir (bundan sonra Hazamoda olarak anılacaktır) ve sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği bizim için önem arz etmektedir . Bu nedenle kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

Hazamoda’nın size sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız durumunda; bu gizlilik sözleşmesinde düzenlenmiş olan usul ve esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili yeterli bilginin size sunulduğu ve bu konuda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz halinde doğacak hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Hazamoda, kullanıcılarından elde ettiği tüm gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Olası durumlar için lazım olan tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen özeni tümüyle göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.


TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ


Hazamoda'yı tercih etmeniz durumunda, sizi daha iyi tanıyıp size daha kaliteli hizmet verebilmek ve size ulaşabilmemiz için sistemimize tanımladığınız verilerin içinde adınız, soyadınız, şirket bilgileriniz ve paylaşmış olduğunuz içerikler her durumda; e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, irtibat adresiniz ise yetki vermeniz durumunda Hazamoda'yı diğer üyeleriyle paylaşılabilir. Kayıt esnasında paylaşmış olduğunuz bilgileri, dileğiniz zaman güncelleme ve değiştirme hakkına sahipsiniz.
İşbu gizlilik politikası çerçevesinde düzenlenen şartlar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi sırasında sanal ortamda Hazamoda'ya aşağıdaki verileri sağlar.

 • Ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri
 • TC, VD, VN
Kullanıcıların, site ve uygulamanın kullanımı konusundaki bilgileri, gerekli teknik bir iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla elde edilir. Bu bilgiler sunulan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için elde edilir. Bunlar aşağıda listelenmiştir.
 • Tarayıcı Türü
 • IP
 • İşletim Sistemi
 • Sisteme Girişler
 • Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, mezkur kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümlerine bağlı kalınmaksızın gerçekleştirilebilecektir.
Bunların yanı sıra kullanıcılara sağlanan hizmetlerin kullanımıyla ilgili geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla tarafımıza iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar aracılığı ile kullanıcıdan sağlanan bilgiler, elde edilen diğer verilerdir.
Hazamoda yoluyla hizmet alabilmeniz için gerçek kimlik bilgilerinizin (ad/soyad) Hazamoda ile paylaşılması gerekebilir.Hazamoda'ya üyelik veya hizmet alma esnasında sağladığınız verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ileride değişiklik olması halinde bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ilaveten, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet portalımıza kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra Hazamoda veritabanında korunacaktır.


VERİLERİN KULLANIM AMACI


Hazamoda, site ve mobil uygulamada olası sistemsel sorunların tespiti ve giderilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini, diğer iletişim bilgilerini kaydedebilir ve bu amaç doğrultusunda kullanabilir. Bu veriler kullanıcıları genel manada tanımak/tanımlamak ve sosyo-ekonomik veri oluşturabilmek için kullanılır. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.
Kullanıcıların iletişim, portföy durumu, demografik bilgiler gibi verileri, yalnızca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama aktiviteleriyle sınırlı kalmak üzere; Hazamoda tarafından iştirakleri veya bağlı bulunduğu grup şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda Hazamoda, kullanıcıların menfaatlerini korumaya ve gözetmeye özen gösterecektir.
Kullanıcının sitede sunulan form ve anketler vasıtasıyla, kendisiyle iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında Hazamoda’ye sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir.
Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla, kullanıcının site ve mobil uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Anılan teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, site ziyaretçi sayısı, ziyaret amacı, ziyaret süresi gibi istatistiksel bilgileri elde etmeye yarar. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, bu bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse bu ayarı değiştirebilir.


Google Reklam Çerezleri


Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden faydalanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlerle ilgili olan reklamları sunabilir.
Kullanıcılar bunu istemiyorsa Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılmasını ayarlarını değiştirerek engelleyebilir. Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti sağlamak için üçüncü taraf reklam şirketlerinden faydalanmaktadır. Bu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri size kişiselleştirilmiş reklam hizmeti sunmak için kullanabilir.
KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE İŞLENMESİ
Hazamoda’nın yurtiçi veya yurtdışında başka bir hizmet ve servis sağlayıcısıyla çalışması durumunda bu sağlayıcıların tesisi bulunduğu ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleriyle korunarak bu kişisel veriler aktarılabilir, depolanabilir ve işlenebilir.
kişisel verileriniz,

 1. Hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.
Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
d) Verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
e) Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin mecburi olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine dokunmamak kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR
Hazamoda’ya kullanıcılar tarafından iletilen her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede çerçevesi çizilmiş olan amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Zorunlu haller, kullanım koşullarında yer alan hizmetlerin ifası kapsamında; kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin temin edilmesi, hata ve sorunların saptanması ve çözülmesi, hizmetlerin kalitesinin artırılması, kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi, hizmet ifası için yapılması gereken araştırma ve değerlendirmelerdir. Hazamoda işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla bu amaç doğrultusunda veri paylaşabilir yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere veri aktarabilir.
Hazamoda, kullanıcıya ait ad ve soyad, unvan, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bireysel/kurumsal bilgileri; sözleşmede belirlenen amaçlar ve hizmet ifası için lüzumlu zorunlu haller haricinde, hiçbir bir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır:
a. Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
b. Kullanıcılar ile Hazamoda arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller,
c. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi,
d. Kullanıcıların haklarının veya güvenliklerinin korunması için bilgi verilmesini gerekli kılan haller.
e. Kullanıcının izninin kişisel bilgilerinin paylaşılmasına imkan vermesi,
f. Hazamoda’nın mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
g. Hazamoda bünyesi dışında kullanılmamak üzere kullanıcı profillemenin yapıldığı durumlar için


VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ
Hazamoda’ya başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin veri tabanından silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın tazminini talep etme,

haklarına sahipsiniz.
Yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi bize iletmek için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz
Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır ve işlemler 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Ve fakat işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Hazamoda, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU
Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Hazamoda’ya sağlamış olduğu kişisel verilerinin işbu sözleşme kapsamında belirlenmiş olan amaçlar için, kaydedilmesini, depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.
Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, bu amaçla yapılan düzenlemeler hakkında aydınlatıldığını ve uygulamalara rıza göstermiş (vermiş) sayılacağını kabul eder.
Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Hazamoda tarafından kullanılamaması sonucunu doğuracak bir talepte bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu bağlamda doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.
Hazamoda üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, Hazamoda adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.
VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ
Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, Hazamoda’nın hizmetlerini sunabilmesi için, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. Ek olarak, Hazamoda ile kullanıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık doğması durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi için sınırlı olmak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.
VERİLERİN DOĞRULUĞU
Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, doğacak zararlardan Hazamoda sorumlu değildir.
SİSTEM GÜVENLİĞİ
Hazamoda, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Hazamoda virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbirleri almıştır. Ancak bununla birlikte kullanıcıların, kendi güvenliklerini kesin olarak sağlayabilmeleri için kendi virüs koruma sistemini etkin biçimde kullanması ve gerekli korumayı kendisinin sağlaması gerekmektedir. Kullanıcı Hazamoda’ya ait siteyi ziyaret etmesini, kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek bir hataya gerekçe gösteremez. Kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
İnternetin yapısından kaynaklanan sebeplerle, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilmekte ve yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilmektedir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan Hazamoda sorumlu değildir.


KREDİ KARTI VE ÖDEME BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİ
Site veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm ürün veya hizmet satın alma işlemleri SSL sertifikaları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kullanıcıların kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kaydedilmemekte ve saklanmamaktadır. Bu bilgiler SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip doğrudan ilgili bankaya ulaştırılır. Kullanıcının ödemeye dair bilgileri ise sadece alınan hizmet veya ürünün kullanıcıya faturalandırılması amacıyla kullanılır. Bu kişisel veriler de SSL protokolü ile saklanarak korunur.
PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN SORUMLULUK
Hazamoda kullanımı esnasında paylaşılan içeriğin hukuki ve/veya cezai sorumluluğu içeriği paylaşan kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriklerin sahibi olduklarını ve üçüncü kişilere ait telif haklarını ihlal etmediklerini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından paylaşılmış olan içeriklerin telif hakları paylaşan kullanıcıya aittir, ancak paylaşılmış olan bu içeriği Hazamoda kullanma hakkını elde eder. Site içerisinde paylaşılan herhangi bir içeriğin hukuka aykırılığından Hazamoda sorumlu tutulamaz. Söz konusu yayınların hakları, sahiplerinin isimleri belirtilmişse kendilerine, belirtilmemişse Hazamoda'ya aittir. Yayınlanan içeriklerin, herhangi bir üçüncü kişi tarafından kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması sonucu doğabilecek yasal sorumluluk yayın sahibine aittir. Hazamoda sitesinden faydalanan kullanıcılar, yayın sahiplerinin sitedeki paylaşımlarının telif hakkı konusunda belirttikleri tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Bu şartlar hakları saklı tutulmuş olan içerikler için geçerli değildir. Bu içerikler sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz.
Kullanıcılar bu sözleşmeyi onayladıkları takdirde, sitede paylaştıkları içerik, mesaj, soru ve cevapların ırkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletlere ait kanunlara aykırı, uluslararası sözleşmeleri ihlal edecek türde ve yanıltıcı olmadığını beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmeyi kabul ederek, Hazamoda’yı tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya yasal olmayan verilerin silinmesi konusunda yetkili kılarsınız. Site içinde paylaşılan uygunsuz içerikten Hazamoda sorumlu olmadığı gibi, bu ve benzeri durumlarda içerikleri silme ve gerekirse içerik sahibinin hesabını dondurma veya silme yoluna gidilebilir.


ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ
Alışveriş portalımızda, Hazamoda tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz durumunda, o esnada ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından Hazamoda sorumlu değildir.


ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK
Hazamoda internet portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında size özel oluşturulacak şifrenin sorumluluğu size aittir. Şifrenin yalnızca sizin tarafınızdan bilinmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda Hazamoda  sorumluluk kabul etmez.


SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Hazamoda, sitede sunduğu bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.
Hazamoda, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.
Hazamoda üye kaydı sırasında tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilirveya üyelikleri askıya alınabilir.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Hazamoda’nın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir döküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.


İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ
Hazamoda, yasalar çerçevesindeki haklarını kullanarak kullanıcılar ile e-posta, SMS veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.


GARANTİ ETMEME
Hazamoda, servisleri OLDUĞU GİBİ sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hataların sorumluluğu Hazamoda’ya ait değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma/sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından Hazamoda sorumlu değildir.


UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmede bahsi geçen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme KÜÇÜKÇEKMECE Mahkemeleri ve icra daireleridir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR